Curriculum vitae Hans Houtman

Curriculum vitae Hans Houtman

Hans Houtman (1976) studeerde orgel 1e fase, vroeger DM, aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome. De 2e fase, vroeger UM, heeft hij in 2002 cum laude afgerond bij Ben van Oosten. Hij volgde koor- en orkestdirectielessen bij Barend Schuurman en Arie van Beek. In 2004 heeft hij zijn studie Kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium afgerond. Ook heeft hij hoofdvak orgel-improvisatie gevolgd bij Henko de Berg in Tilburg.
Daarna volgde hij nog improvisatie bij Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk te Rotterdam.
In juni 2004 heeft het Prins Bernard Cultuurfonds hem een studiebeurs toegekend om zich verder te kunnen specialiseren in de Frans Romantische/ laat Romantische orgelmuziek bij Louis Robilliard te Lyon, hetgeen hij heeft afgerond in 2005.
Hans Houtman is als cantor-organist verbonden aan de Oude of Martinikerk te Voorburg. Als dirigent is hij verbonden aan de Marianne-cantorij te Voorburg, het Hervormd Kerkkoor Hoornaar, het Oratoriumkoor ‘Arte Vocale’ uit Middelharnis en het projectkamerkoor Capella Musica Aeterna.

In 1998 won hij de 2e prijs in de categorie “20e eeuwse muziek” van het Nationaal Leiden orgelconcours. Daarnaast was hij winnaar van het Internationaal César Franck Concours te Haarlem in 2004. In 2007 deed hij mee aan het Internationaal Orgelconcours “Orgel ohne Grenzen” in 3 Europese landen (Luxemburg, Frankrijk en Duitsland), wat hem de 3e prijs opleverde. In september 2008 won hij de 1e prijs van het Internationaal Hermann Schroeder-orgelconcours te Trier in Duitsland.

Hans Houtman maakte diverse buitenlandse concertreizen. Na concerten in Dublin en Galway (Ierland) werd zijn spel omschreven als “doorzichtig, virtuoos en een goed oor voor kleur in de keuze van registraties”. Naast het geven van concerten legt Hans zich toe op het begeleiden van koren als continuospeler. Hij heeft hiervoor een kistorgel laten bouwen bij de orgelbouwer Henk Klop. Hij voerde o.a de volgende werken uit: diverse Cantates, Weihnachts-Oratorium, Johannes Passion en Matthäuspassion van J.S. Bach, Messiah van G.F. Händel, Musikalische Exequien van H. Schütz, Requiem, Te Deum, en Vesperae de Dominica van W.A. Mozart.

In 2010 heeft Hans samen met een paar vrienden een stichting opgericht, genaamd Musica Aeterna, waarvan hij artistiek leider is.
Deze stichting stelt zich ten doel het bevorderen van klassieke muziek in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Zij wil hoogwaardige klassieke muziek toegankelijk maken voor een breder publiek. Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd, die kunnen variëren van concerten van verschillende opzet tot educatieve programma’s voor kinderen. Gelieerd aan de stichting heeft Hans samen met celliste Ania Katynska “Barok Consort Musica Aeterna” opgericht. Het idee is te werken naar een vaste kern spelers die, afhankelijk van het soort concert, zal worden aangevuld met musici op projectbasis. De focus ligt vooral op het begeleiden van vocale ensembles en oratoriumkoren, maar het leent zich ook voor het uitvoeren van kamermuziek.

Hans Houtman
Hans Houtman